Kde odolné kompozity nahradili hliníkové diely

VÚTS, a.s. 🇨🇿

U zariadení pre osadzovanie a kontrolu palivového potrubia automobilov Porsche využíva tím libereckého VÚTS výhody kompozitov pripravených na tlačiarňach Markforged. Odolné výtlačky vystužené spojitým vláknom nahradia pôvodné modulárne bloky z hliníka a prinášajú celú radu výhod – od úspory času po oveľa nižšie náklady.

Tvarovka z materiálu Onyx (nylon s výstužou z karbónu) je navrhnutá už bez nutnosti využívať hliníkovú stavebnicovú podpornú konštrukciu. Vo vnútri diela je indukčný senzor snímajúci zaťaženie rampy.

Montážne a leaktestové dosky slúžia k zostaveniu, senzorickej kontrole a kontrole tlaku palivového potrubia pre automobily Porsche. Zákazník pre dosky požadoval návrh v štandarde POKAYOKE – tak, aby montéri na linke nemohli pri zostavení potrubia urobiť akúkoľvek chybu, čo podstatne komplikuje návrh a zvyšuje komplikovanosť dielov. Zložité diely z 3D tlačiarne Markforged postupne nahradzovali najprv frézované tvarovky, potom aj hliníkové stavebnicové profily.

Prípadové štúdie