MiniFactory

Špecialisti na priemyselnú 3D tlač najnáročnejších termoplastov

Fínsky tím MiniFactory patrí medzi výrobcov priemyselných 3D tlačiarní s vášňou pre žiaruvzdorné polyméry a 3D výtlačky dosahujúce tých najlepších možných vlastností z daného materiálu.

3D tlačiareň Ultra je vyvrcholením mnohoročného vývoja a aplikácie pokročilých skúseností, priemyselného know-how a posadnutosti neustále zdokonalovať možnosti 3D tlače. Špičkové riešenie navyše zahrňuje mnoho veľmi praktických rozšírení, ako je žíhanie, rovnako ako pokročilý software pre sledovanie celého tlačového procesu, prehľadné vizuálne vyhodnotenie tlači na 3D modelu a certifikáciu každého jednotlivého výtlačku.

Webstránka výrobcu: MiniFactory

Prehrať video

3D tlač ultra polymérov

Prehrať video

Prípadové štúdie