Ľahšie, funkčné diely z kompozitov pre študentskú formulu

FS TUL Racing 🇨🇿

FS TUL Racing je 30 členný tím medzinárodnej súťaže Formula Student z TechnickejUniverzity v Liberci. Vďaka tomuto projektu ľtudenti získávajú nové vedomosti a skúsenosti, nie len z oblasti konštrukcie a stavby formuly, ale aj z testovania a vlastných súťaží.

 

Vďaka topologickej optimalizácii a následnej 3D tlače z odolných kompozitov na zariadení Markforged Mark Two študenti u funkčných dielov súťažnej formuly dosiahli výrazných úspor hmotnosti:

  • spojkový pedál: o 215 g, 79 % (pôvodná hmotnosť 273 g),
  • plynový pedál: o 230 g, 68 % (pôvodná hmotnosť 339 g).

Prípadové štúdie