Sylatech znižuje náklady na výrobu prototypov vďaka 3D tlače

skúšobnývh dielov na odlievanie

Sylatech

Spoločnosť Sylatech používa tlačiareň Ultimaker na prototypovanie skúšobných dielov pre svojich zákazníkov. Umožňuje im tak testovať ich návrhy bez nutnosti investovať do výroby nástrojov pred liatím na vytaviteľný model. Prináša to značnú časovú a finančnú úsporu, pretože je potrebných menej nastavení nástrojov.

 

 

Odvetvie

Priemyslový tovar

 

Výzva

Pri využití tradičných postupov by konštruktéri nemohli plnohodnotne otestovať funkčnosť svojich návrhov bez toho, aby pred odlievaním na stratenú formu zainvestovali do výroby nástrojov. Ak by sa totiž ukázali úpravy nástrojov pre výrobu dielu ako nevyhnutné, boli by časovo a finančne náročné.

 

Riešenie

Ultimaker umožňuje zákazníkom spoločnosti Sylatech získať väčšiu dôveru v ich návrhy počas kratšej doby, z čoho plynie zrýchlenie objednávok na prípravu nástrojov do výroby.

 

Výsledky

  • Zrýchlenie objednávok na výrobu nástrojov,
  • Zníženie potreby úprav nástrojov,
  • Pružnosť životného cyklu návrhu výrobkov,
  • Úspory času a nákladov.

 

 

Predstavenie spoločnosti

Sylatech je návrhárskou a výrobnou spoločnosťou s 53-ročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania presných technických riešení zákazníkom. Dodáva vysoko kvalitné systémy a komponenty podľa prísnych noriem. Ponuka služieb spoločnosti Sylatech pozostáva z troch hlavných pilierov:

  • Zlievarne na odlievanie na taviteľnom modeli – výroba presných kovových dielov metódou stratenej voskovej predlohy,
  • CNC obrábaním – komplexné obrábanie s dodávkou precízne navrhnutých kovových dielov,
  • Rádiové vlny a mikrovlny – zákazkové navrhovanie a výroba mikrovlnných systémov, subsystémov, zostáv a komponentov.

 

Hoci spoločnosť Sylatech sídli v Spojenom kráľovstve, može sa pochváliť globálnou zákazníckou základňou v mnohých obchodných odvetviach vrátane leteckého, obranného, zdravotníckeho, automobilového a stavebného priemyslu.

 

Výzva

Tradične by konštruktéri nemali možnosť riadne otestovať funkčnosť svojich návrhov bez potrebných investícií do výroby nástrojov na odlievanie foriem. Výroba nástroja zvyčajne trvá približne 3 až 4 týždne a zákazníci spoločnosti Sylatech platia za jeden nástroj sumu približne 2 000 – 4 000 libier (t. j. 2 580 – 5 160 USD). Približne 30 % nástrojov si potom vyžaduje úpravy v dôsledku úprav návrhu zákazníka. Tie môžu zákazníka stáť sumu v rozmedzí 500 – 900 libier (tj. 645 – 1160 USD).

 

Riešenie

S pomocou tlačiarne Ultimaker môže spoločnosť Sylatech ponúknuť svojim zákazníkom nákladovo efektívne riešenie na výrobu prototypov. Zatiaľ čo výroba nástrojov trvá 3 až 4 týždne, 3D výtlačok môže byť vyrobený za niekoľko hodín. Zákazníci spoločnosti Sylatech si obľúbili 3D tlač vďaka flexibilite, ktorú im poskytuje v životnom cykle návrhu výrobku. Vďaka spoločnosti Ultimaker môžu dnes konštruktéri získať kovový diel zo svojich návrhov už za niekoľko dní.

 

Výsledky

Vďaka 3D tlači prototypov klesla potreba úprav nástrojov na menej ako 5 %. Pre zákazníkov to znamená urýchlenie zadávania objednávok na zhotovenie výrobných nástrojov a zníženie množstva úprav nástrojov. Návratnosť investície do zariadenia Ultimaker v spoločnosti Sylatech bola kratšia ako tri mesiace.

Liatie tekutého kovu do formy

Tradičnými metódami by dokončenie projektu, ako je táto lodná skrutka, zabralo štyri týždne vývoja. Pokiaľ by zmeny v návrhu žiadali úpravy nástrojov, cena zákazky by sa vyšplhala na čiastku blížiacu sa 1 500 libier (tj. 1 935 dolárov).

S Ultimaker tlačiarňou možu byť návrhy overené ešte pred investíciou do výroby nástrojov, čo percentuálne znižuje potrebné úpravy nástrojov z 30% na menej než 5%.

Vďaka využitiu 3D tlačiarne Ultimaker došlo v spoločnosti Sylatech k zrýchleniu zadávania objednávok na výrobu nástrojov. Investícia do tlačiarne Ultimaker sa spoločnosti vrátila počas prvých troch mesiacov.

Porovnanie nákladov

Lodná skrutka jachty, 6 súčastí:

* Výroba 6 kusov nástrojov (15 000 GBP) + 2 sady 6 odliatkov (600 GBP) + úpravy 3 kusov nástrojov (1 500 GBP)

 

** 6 výtlačkov na Ultimakeri (60 GBP) + 2 sady 6 odliatkov (600 GBP) + výroba 6 nástrojov (15 000 GBP)

 

Poznámka: Pri 3D tlači sa zvyčajne môžete vyhnúť potrebe úpravy nástrojov. V tomto prípade to znamená možnosť ušetriť 1 500 GBP. Keď je zákazník pripravený na plný objem výroby, je ešte potrebné investovať do výroby nástrojov.

Prípadové štúdie, rady a tipy