3D tlač pomáha s výrobou autosedačiek

Hyundai Transys Slovakia s. r. o.

Medzi hlavných dodávateľov automobilových súčiastok zo skupiny Hyundai Motor Group patrí spoločnosť Hyundai Transys, ktorá vznikla zlúčením Hyundai Dymos a Hyundai Powertech. Kórejský výrobca komponentov vyrába prevodovky, nápravy a autosedačky. A práve autosedačkám sa od roku 2014 venuje závod v Žiline, kde v oddelení Engineering a údržby hľadali riešenie, ako si rýchlo a cenovo dostupne vyrobiť prípravky, kryty a držiaky na mieru. Osvedčila sa im 3D tlač na spoľahlivých zariadeniach Ultimaker S3.

„Vďaka 3D tlači je možné nájsť riešenia, které by bez nej vôbec neboli možné,“ pripomína Michal Kopták, technický špecialista zo spoločnosti Hyundai Transys Slovakia. „3D tlač sme začali využívať na odporučenie našich českých kolegov. Hneď od začiatku nám pomohol pri navrhovaní dorazov pre prepravu sedačiek na prepravných paletách.“

V žilinskom závode so 430 zamestnancami slúži 3D tlačiareň Ultimaker S3 predovšetkým k rýchlej a cenovo dostupnej výrobe funkčných a pomocných dielov. Všetky výtlačky pripravené na oddelení Engineering a údržby sú využívané priamo na výrobnej linke. Zvolené riešenie stolnej 3D tlače pritom umožňuje – s tak potrebnou spoľahlivosťou aj opakovateľnosťou – vyrábať tiež z náročnějších materiálov. Tím Admasys SK sa stará o dodávky, technickú podporu a pomoc s voľbou vhodných nastavení aditívnej výroby.

Efektívnejšia výroba s výtlačkami na mieru

U dodávateľa automobilových dielov napríklad riešili vhodný držiak na čidlo s testovacím lankom. Čidlo kontroluje prítomnosť lanka vo chvíli, kedy sedačka opúšťa testovaciu pozíciu. Vytlačený držiak je umiestnený na pracovisku výstupnej kontroly. Dôraz je kladený na funkčnosť i odolnosť výtlačku. Dvaja členovia tímu pripravili 3D model počas jediného dňa a vďaka následnej 3D tlači na zariadeniach Ultimaker S3 mohlo dôjsť k okamžitému využitiu diela vo výrobe.

Rýchlejšia a lacnejšia výroba vďaka 3D tlači

Predtým sa potrebné prípravky a pomôcky vyrábali frézovaním alebo zadávali externému dodávateľovi, čo znamenalo dlhšie čakanie. Výtlačky pripravené priamo v oddelení údržby znamenajú značné skrátenie dodacích lehôt.

3D tlač nám veľmi pomáha priamo vo výrobe. Môžeme vďaka nemu rýchlo vyskúšať rôzne varianty návrhu, vyrábame si súčiastky a prípravky presne na mieru, rýchlo a pri omnoho výhodnejšej cene za diel,“ uzatvára technický špecialista, Michal Kopták.

Žilinská prevádzka výroby autosedačiek spoločnosti Hyundai Transys Slovakia (foto: Hyundai Transys Slovakia)

Predlohou pre 3D tlač dielu je trojrozmerný model pripravený na mieru pracovníkmi oddelení Engineering a údržba

Najčastejšie sa v Žiline tlačí z materiálov PLA, ASA a TPU 95A. Nastavenie všetkých potrebných parametrov pre 3D tlač uľahčuje užívateľsky prívetivá aplikácia Ultimaker Cura.

Vytlačený držiak je umiestnený na pracovisku výstupnej kontroly. Čidlo kontroluje prítomnosť lanka vo chvíli, keď sedačka opúšťa testovaciu pozíciu.

Prípadové štúdie, rady a tipy