3D tlač kovových strižných tyčí pre valcovňu plechu

PWO Czech Republic a.s.

Medzinárodná skupina PWO sa venuje inžinierstvu a posúva sa vpred
vývoj a výroba zložitých kovových komponentov. Má približne 3 000 zamestnancov v piatich výrobných a troch montážnych závodoch na troch kontinentoch.

Vo veľkej lisovni plechov vo Valašskom Meziříčí vyrazí otvory do plechu s hrúbkou až 5 mm. Konštruktéri tu úspešne otestovali vytlačené strižné tyče z nástrojovej ocele D2 pripravené na 3D tlačiarni Markforged Metal X. Diely boli ďalej brúsené a kalené (56 + 2 HRC).

Úspešne sa testovali dva identické výtlačky. Nakoniec zaťažili šmykový priechod v tlaku, aby overili hranice pevnosti dielu. Druhý diel sa použil na výmenu poškodenej strižnej časti a testoval sa priamo v nástroji.

Výtlačky strihacieho stroja pre valcovňu plechu. Testované diely pre deštruktívne testy vykonané metódou MFFF na roztoku Markforged Metal X z nástrojovej ocele D2

Prípadové štúdie, rady a tipy