Aditívna technológia v laboratóriu pre virtuálny prototyping

Západočeská univerzita v Plzni 🇨🇿

Na Fakulte strojníckej využívajú aditívnu technológiu pre tvorbu funkčných prototypov z pevných a odolných kompozitov. V laboratóriu slúži stolná 3D tlačiareň Markforged Mark Two. Pozrime sa na príklady projektov, ktoré vznikli krátko po nasadení kompozitnej tlačiarne:

Segment formy na výrobu kompozitnej spojky z materiálu Onyx (vľavo výtlačok pred odstránením podpor, vpravo finálny diel vrátane závitových vložiek)
Časť ľavej ruky z materiálu Onyx s plnivom z karbónu
Maketa volantu pre pretekársky voz vytlačená z Nylonu na Marforged Mark Two
Náhrada dielov klapky sania za kompozitné (vľavo pôvodná zostava klapky z hliníkovej zliatiny, vpravo optimalizovaná klapka s náhradou diela z tlačeného kompozitu)

Prípadové štúdie