Ako navrhovať pre 3D tlač z termoplastov

pre ľahké a efektívne dokončovacie práce

Sprievodca vysvetluje, prečo je dôležité zvážiť celý postup aditívnej výroby už vo fázi návrhu tlačeného diela. Ukazuje,aké úspory času, nákladov a materiálu ste schopní dosiahnuť, ak správne navrhnete a pripravíte modely pre 3D tlač technológiou FFF/FDM (pokladaním tavených termoplastov).

Stiahnite si bezplatne dokument (v PDF, anglicky) od amerického výrobcu PostProcess, jeho riešenie pre automatizované dokončovacie práce u výtlačkov (a nie len z termoplastov) nájdete v našej ponuke.

Pomôžeme vám zefektívniť výrobu

Vďaka 3D tlače dostanete svoje produkty skô do výroby aj na trh. Investícia do 3D tlačiarní sa vám môže vrátiť behom niekoľkých týždňov či mesiacov – rovnako ako veľa našim stávajúcim zákazníkom. S nasadením aditívnej výroby už sme úspešne pomohli stovkám slovenských firiem a profesionálov. Radi pomôžeme aj vám, vášmu tímu, vašej firme.

Prehrať video

Prípadové štúdie – 3D tlač v praxi