Ako navrhovať pre 3D tlač z termoplastov

pre ľahké a efektívne dokončovacie práce

Sprievodca vysvetluje, prečo je dôležité zvážiť celý postup aditívnej výroby už vo fázi návrhu tlačeného diela. Ukazuje, aké úspory času, nákladov a materiálu ste schopní dosiahnuť, ak správne navrhnete a pripravíte modely pre 3D tlač technológiou FFF/FDM (pokladaním tavených termoplastov).

Stiahnite si bezplatne dokument (v PDF, anglicky) od amerického výrobcu PostProcess, jeho riešenie pre automatizované dokončovacie práce u výtlačkov (a nie len z termoplastov) nájdete v našej ponuke.

Pomôžeme vám zefektívniť výrobu

Vďaka 3D tlači dostanete svoje produkty skôr do výroby aj na trh. Investícia do 3D tlačiarní sa vám môže vrátiť v priebehu niekoľkých týždňov či mesiacov – rovnako ako veľa našim stávajúcim zákazníkom. S nasadením aditívnej výroby už sme úspešne pomohli stovkám slovenských firiem a profesionálov. Radi pomôžeme aj vám, vášmu tímu, vašej firme.

Prehrať video

Prípadové štúdie – 3D tlač v praxi