Dostupná 3D tlač mení tvorbu architektonických modelov

Make Architects

Make Architects je uznávané architektonické štúdio so sídlom v Londýne. 3D tlačiarne Ultimaker pomáhajú štúdiu napĺňať jeho víziu demokratizácie dizajnu – umožňujú modelárom a ďalším zamestnancom tlačiť tisíce modelov ročne. Jednoduchá a dostupná 3D tlač je súčasťou pracovného postupu každého projektu – od koncepčného návrhu až po prezentáciu klientom.

 

Odvetvie

Architektúra

Výzva

 

Minimalizovať tradičné postupy modelovania vo fáze vymýšľania návrhu. Automatizovať výrobu kontextových modelov budov, aby štúdio už nemuselo žiadať externých dodávateľov o veľkorozmerné modely, pretože ich výroba bola nákladná a časovo náročná.

 

Riešenie

 

Štrnásť 3D tlačiarní Ultimaker umožňuje architektom a dizajnérom testovať nápady prostredníctvom 3D tlače vlastných koncepčných modelov. Modely určené na prezentáciu vytlačia ich tvorcovia z bieleho PLA a potom ich vykonajú na ďalšie úpravy.

 

Výsledky:

 

  • optimalizácia nákladov,
  • zrýchlenie výroby,
  • viac priestoru pre kľúčové modelové riešenia,
  • naplnenie vízie demokratizácie dizajnu.

Predstavenie Make Architects

 

V súčasnosti sa takmer všetky architektonické návrhy štúdia začínajú na tlačovej podložke Ultimaker. Keďže sa konštruktéri môžu spoľahnúť na 3D tlačiarne Ultimaker s vysokou mierou prevádzkyschopnosti a úspešnosti tlače, ročne vyprodukujú tisíce modelov – oveľa viac, ako by malý tím dokázal vyrobiť ručne. Pri aditívnej výrobe sa používa len potrebné množstvo materiálu, čím sa znižuje množstvo odpadu a výsledné modely sú rozmerovo presné a veľmi detailné.

 

Koncepčné a kontextové modely vytlačené z bieleho PLA nevyžadujú žiadne ďalšie úpravy. Pri modeloch určených na prezentáciu sa vyžaduje špeciálna povrchová úprava – používajú sa rôzne postupy následnej úpravy, ako je striekanie alebo pridávanie laserom vyrezaných častí.

 

V poslednom čase dizajnéri používajú tlačiarne Ultimaker aj na výrobu modelov v mierke 1 : 1 alebo 1 : 10 – napríklad na prezentáciu obloženia budov atď. Takéto veľké výtlačky umožňujú klientom vizualizovať geometrické detaily a povrchovú úpravu. Tieto vzory, ktoré boli predtým žiadané od dodávateľov kovov, sa teraz môžu vyrábať a zdokonaľovať v štúdiu. Architekti poskladajú 3D výtlačky do silikónovej formy a naplnia ju kovovou práškovou živicou alebo betónovou zmesou.

Výzva

 

V minulosti sa Paul a jeho tím spoliehali na tradičné techniky výroby modelov. Išlo o ručné vyrezávanie koncepčných modelov z peny a kartónu a vytváranie masívnych modelov z dreva. Táto činnosť však bola veľmi namáhavá, hlučná a špinavá. Niektoré modely boli zadané na výrobu do druhého dňa aj dodávateľom 3D tlače, ale výsledné práškové výtlačky boli krehké a drahé.

 

Riešenie

 

Po zakúpení prvej 3D tlačiarne Ultimaker začalo modelárske štúdio rýchlo tlačiť vo veľkom. Teraz využíva prepojený ekosystém štrnástich tlačiarní Ultimaker s vopred pripravenými tlačovými profilmi v aplikácii Ultimaker Cura. Prípravu modelov a tlač tak zvládne každý zamestnanec po 30-minútovom školení. Ultimaker tak pomohol spoločnosti Make Studio zjednodušiť celý pracovný postup.

 

Výsledky

 

Lokálna výroba modelov v prípade potreby úplne zmenila pracovný postup spoločnosti Make Architects. Modely sa dajú vytlačiť v priebehu niekoľkých hodín a v porovnaní s prezeraním návrhov CAD na obrazovke počítača sú nekonečne vizuálnejšie. Paul hovorí: “Každý, od architektov až po klientov, si môže prezrieť koncepčné modely vytlačené na 3D tlačiarni zblízka a zo všetkých strán. Môžete si zobrať modely budov a posúdiť, ako na vás pôsobia.”

 

Ultimaker umožnila spoločnosti Make Architecture:

 

  • znížiť náklady výrobou väčšieho počtu modelov na mieste,
  • urýchliť výrobu modelov,
    rýchlejšie a jednoduchšie rozvíjať nápady,
  • dôkladnejšie preskúmať obmedzenia lokality, aby sa dospelo k najvhodnejšiemu návrhu tvaru a veľkosti,
  • venovať viac tvorivého potenciálu navrhovaniu budov namiesto vytvárania menej podstatných kontextových modelov.

 

Náklady

 

Modelovací tím Make Studio zaznamenal významné úspory pri rôznych typoch modelov – od koncepčných až po rozsiahle hromadné štúdie. Vďaka priemernému skráteniu výrobného času o 90 % a podobným úsporám nákladov dosiahli výrobcovia modelov rýchlu návratnosť investícií. Súčasných štrnásť tlačiarní tímu pomáha automatizovať výrobu, takže maximálne využíva svoj kreatívny potenciál. Štúdio vybavilo tlačiarňami Ultimaker aj svoje kancelárie v Hongkongu a Sydney. Modelovému oddeleniu to šetrí čas a peniaze, pretože môže posielať údaje na tlač digitálne namiesto zdĺhavých dodávok fyzických modelov cez pol sveta.

Tím Make Architects použil svojich 14 tlačiarní Ultimaker na vytvorenie postupne zdokonaľovaných “3D náčrtov”, ktoré odhalili obmedzenia špecifické pre dané miesto.

Dizajnéri, architekti a klienti môžu robiť dôležité kreatívne rozhodnutia na základe presných a nákladovo efektívnych 3D modelov.

Táto rozsiahla štúdia uskutočniteľnosti, vytlačená na 3D tlačiarni, stála len 2 000 libier a trvala dva týždne.

Jednoduché, ale veľmi praktické prostredie tlačiarne Ultimaker Cura zaručuje, že farma 3D tlačiarní je prístupná každému zamestnancovi v štúdiu Make

Typický koncepčný model v mierke 1 : 1000

Agentúra si predtým vyžiadala výrobu menších modelov, ktorá sa uskutočnila 3D tlačou z prášku. Modely však boli príliš krehké a drahé

Prípadové štúdie