FDM 3D tlač – pokladanie roztaveného termoplastu

Skratky FDM (Fused Deposition Modeling) a FFF (Fused Filament Fabrication) označujú najpoužívanejšiu a najdostupnejšiu metódu 3D tlače. Termoplastické vlákno navinuté na cievke sa pomocou pohonu privádza do tzv. extrudéra. Tu sa materiál roztaví na pracovnú teplotu, vytlačí sa cez dýzu a vrstva po vrstve sa umiestni na pracovnú podložku alebo predchádzajúcu vrstvu. Tlačová hlava sa pohybuje po podklade podľa strojového kódu, ktorý je vygenerovaný v aplikácii na prípravu 3D tlače.

 

Na tlač potrebujete 3D model – šablónu, ktorá definuje priestorový tvar zamýšľanej tlače. Najčastejšie sa pripravuje modelovaním v systémoch CAD alebo 3D skenovaním skutočného objektu. Do aplikácie sa prenáša vo formátoch STL, 3MF, OBJ a ďalších. Práve v aplikácii pre prípravu na 3D tlač sa model pomyselne rozreže na jednotlivé vrstvy. Môžete pri tom ovplyvniť množstvo parametrov, od hrúbky vrstvy cez umiestnenie dočasných podpier (pre tlač prekrývajúcich sa dielov) až po teplotu a rýchlosť tlače.

 

ℹ  Prečo existuje viacero skratiek pre tú istú technológiu 3D tlače? Hoci skutočný patent na technológiu vyvinutú S. Scottom Crumpom vypršal v roku 2009, “FDM” je stále ochrannou známkou spoločnosti Stratasys. Ostatní výrobcovia 3D tlačiarní preto túto technológiu označujú inak, väčšinou skratkou “FFF”.

Schéma bežnej 3D tlačiarne s technológiou FDM / FFF

Ako 3D tlač funguje? Ukážka 3D tlače tvarovo zložitého modelu s podperami rozpustnými v bežnej vode

 

Vrstvu po vrstve: podobné technológie, rôzne možnosti

Jednomateriálové 3D tlačiarne

Najjednoduchší a cenovo najdostupnejší spôsob, ako začať tlačiť. Sortiment dnes začína hobby súpravami na zábavu a pokračuje spoľahlivými 3D tlačiarňami pre školy a podniky.

Dvojmateriálové 3D tlačiarne

Druhý extrudér umožňuje súčasne tlačiť ďalší materiál – napríklad vo vode rozpustné alebo odlamovacie podpery. Dáva dizajnérom potrebnú tvarovú voľnosť pri modelovaní pre 3D tlač.

3D tlačiarne ultra polymérov

Pokročilejšie zariadenia schopné spracovávať najtvrdšie termoplasty pri vysokých teplotách v uzavretej komore. Odolávajú teplotám od -100 do 250 °C a chemikáliám.

3D tlačiarne odolných kompozitov

Špecializované tlačiarne nielenže položia základný materiál, ale dokážu

doň vložiť aj súvislé

vlákna z uhlíka, kevlaru alebo skla. Pevnosť výtlačkov sa mnohonásobne zvýši.

3D tlačiarne pevných kovov

Základný materiál je len dočasným nosičom. Kľúčom je plniaci kovový prášok v tlačovej filamente. Konečným spekaním v peci vzniká pevný celokovový diel z ocele, medi alebo inconelu.

Pomôžeme vám zefektívniť výrobu

Vďaka 3D tlače dostanete svoje produkty skôr do výroby aj na trh. Investícia do 3D tlačiarní sa vám môže vrátiť behom niekoľkých týždňov či mesiacov – rovnako ako veľa našim stávajúcim zákazníkom. S nasadením aditívnej výroby už sme úspešne pomohli stovkám slovenských firiem a profesionálov. Radi pomôžeme aj vám, vášmu tímu, vašej firme.

Prehrať video

Prípadové štúdie – 3D tlač v praxi