Odvážna architektúra: 3D tlač budov budúcnosti

Killa Design

Spoločnosť Killa Design využíva 3D tlač na vytváranie ikonických návrhov, ktoré sa rýchlo stávajú orientačnými bodmi – vrátane niektorých z najzložitejších stavieb, aké boli kedy postavené.

 

Odvetvie

Architektúra

Výzva

Navrhovanie budov so zložitými konštrukciami je náročné z hľadiska návrhu aj výstavby. Architekti musia plne pochopiť štruktúru a formu budovy už v najranejšej fáze projektu.

 

Riešenie

3D tlač pomáha architektom prezentovať, vysvetľovať a hodnotiť nápady a výrazne urýchľuje proces navrhovania.

 

Výsledky:

  • rýchlejšia výroba modelov,
  • komplexné modely v mierke,
  • dôvera zákazníkov,
  • efektívne hodnotenie postupných zlepšení.

Predstavenie Killa Design

 

V posledných dvoch desaťročiach majú architekti vďaka pokroku v oblasti nástrojov CAD a výrobných technológií oveľa väčšiu slobodu pri navrhovaní. Návrhy sa stávajú organickejšími, agilnejšími a dynamickejšími, čo umožňuje architektonickým kanceláriám posúvať hranice možností. Spoločnosť Killa Design je jednou zo spoločností, ktoré to plne využívajú.

 

Spoločnosť Killa Design so sídlom v Dubaji sa zameriava na jedinečné, ikonické a nadčasové návrhy – medzi ich projekty patrí prvý 3D tlačený kancelársky priestor na svete v prevádzke a jedna z najzložitejších budov, aké boli kedy postavené.

 

Keď tradičné metódy nestačia

 

Navrhovanie komplexných budov je náročné z hľadiska dizajnu aj konštrukcie. Architekti musia plne pochopiť štruktúru a tvar budovy už v prvých fázach projektu. Na tento účel vytvárajú fyzické modely budov v zmenšenej mierke. V prípade komplexných organických návrhov, ako je Múzeum budúcnosti, sú tradičné metódy výroby modelov nedostatočné – v niektorých prípadoch úplne nepoužiteľné.

 

Budovanie architektonických dominánt

 

Múzeum budúcnosti je jednou z iniciatív Nadácie budúcnosti Dubaja, ktorú vedie Jeho výsosť šejk Mohammed bin Rašíd Al Maktúm, vládca Dubaja a viceprezident a predseda vlády Spojených arabských emirátov. Múzeum budúcnosti je vysoké 78 metrov a jeho elipsovitý dizajn takmer neobsahuje priame línie, je už v pokročilom štádiu výstavby a stáva sa skutočnou dominantou.

 

Spoločnosť Killa Design používa 3D tlačené modely, aby zabezpečila, že dodávatelia, stavitelia a dozorujúci štátni inžinieri budú mať úplnú predstavu o konštrukcii ešte pred jej začatím. Vytlačili sa nielen modely vonkajšieho tvaru, ale aj priečne modely zobrazujúce vnútornú štruktúru budovy.

 

Vytlačenie celého múzea pomohlo pri vypracovaní stratégie čistenia fasády a tiež pri plánovaní prístupu pomocou lán. 3D vytlačený prierez prispel k jasnému pochopeniu vnútorného usporiadania múzea.

 

Ďalšia tlačená časť bola použitá na ilustráciu technológie použitej na výstavbu fasády budovy. Každý z výtlačkov splnil svoju úlohu a preukázal, že navrhované riešenie účinne reaguje na architektonické výzvy a je realizovateľné.

 

Neobyčajná kancelária

 

Kancelária budúcnosti – prvá 3D tlačená kancelárska budova na svete – predstavovala mimoriadnu výzvu. Jeho exteriér bol zložený z niekoľkých betónových dielov vytlačených na obrovskej 3D tlačiarni a jednotlivé časti boli následne zmontované na mieste. Predtým, ako sa tak mohlo stať, musela spoločnosť Killa Design vytvoriť dizajn, ktorý by fungoval v rámci obmedzení stanovených čínskou spoločnosťou, ktorá diely vytlačila.

Architekti v spoločnosti Killa Design používajú 3D modely ako prípravu pred výstavbou budovy

Prierezový model zobrazujúci štruktúru interiéru Múzea budúcnosti

Múzeum budúcnosti v Dubaji obsahuje vo svojom dizajne len minimum priamok

Kancelária budúcnosti bola vytvorená z betónu pomocou obrovskej 3D tlačiarne

Prípadové štúdie