3D tlač v sériovej výrobe dielov pre mikroskopy

Carl Zeiss Optical Components 🇩🇪

Pre Carl Zeiss Optical Components, dcérsku spoločnosť Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, je presnosť veľmi dôležitá – niekedy až na stotinu milimetra. Firma vyrába mikroskopy, viacsenzorové stroje a optické senzory pre priemyselné merania a zaistenie kvality vo výrobe. 3D tlač pomohla zefektívniť a zľavniť sériovú výrobu mikroskopov.

Digitálne mikroskopy ZEISS sú základné zariadenia pre meranie rozmerov alebo geometrie plochých súčastí, napríklad ich kruhových otvorov. A práve pri výrobe týchto optických zariadení sa osvedčila 3D tlač na profesionálnych tlačiarňach Ultimaker S3 ako praktická súčasť pracovného postupu.

Vytlačené rámy adaptéru slúžia pre nastavenie správnej polohy súčastí mikroskopu. Pre každé zariadenie je pritom diel unikátny. 3D tlač je tu nie len lacnejšia a rýchlejšia ako využitie tradičných skrutiek a objímok, ale tiež prístupnejšia z pohľadu zákazníkov. Tým sa dá obratom vyrobiť a zaslať náhradný diel, ktorý si ľahko osadia sami. Náklady na výrobu takého dielu sa znížili z 300 na 20 €.

Spoločnosť začala navrhovaním a 3D tlačou dielov pre sériovú výrobu – spomínanými rámčekmi adaptérov. Tu oceňujú hlavne spoľahlivosť a opakovatelnosť 3D tlače na zariadeniach Ultimaker. Neskoršie sa 3D tlač prirodzene rozšírila aj do výroby prípravkov a úpiniek. Veľký potenciál má tiež u projektov zameraných na konkrétnych zákazníkov, pretože tlačené prototypy výrazne pomáhajú prispôsobiť výrobky presne na mieru ich špecifickým aplikáciam a požiadavkám.

Prehrať video

Prípadové štúdie