Efektívna podpora výroby s tlačenými dielami a prípravkami

VELTEKO s.r.o. 🇨🇿

Konštrukcia výkonných baliacich strojov umožňuje prispôsobenie aktuálnym potrebám trhu a individuálnym technickým požiadavkám zákazníkov. Výrobca kladie veľký dôraz na kvalitu komponentov a precíznosť výroby, pre ich zefektívnenie využíva tiež 3D tlačené diely.

Vačka je príkladom veľmi namáhaného dielu. Osvedčuje sa tu 3D tlač z nerezovej ocele 17-4 PH unikátnou metódou ADAM na 3D tlačiarni Markforged Metal X. Výtlačok je ľahko oddeliteľný od dočasných podpor vďaka keramickej separačnej vrstve.

Krabička (montážny prípravok) je v prevádzke pripevnená priamo na zvarovacích čeľustiach. Spĺňa požiadavky na zvýšenú teplotnú a mechanickú odolnosť (voči nárazom), súčasne neodvádza teplo z čeľustí. S výhodou je tu použitá FFF tlač z odolného materiálu odolávajúceho v prostredí až do 200 °C (disponuje aj nízkou nasiakavosťou a dobrou chemickou odolnosťou).

Prípadové štúdie