Efektívna podpora výroby s tlačenými dielami a prípravkami

VELTEKO s.r.o. 🇨🇿

Konštrukcia výkonných baliacich strojov umožňuje prispôsobenie aktuálnym potrebám trhu a individuálnym technickým požadiavkom zákazníkov. Výrobca kladie veľký dôraz na kvalitu komponentov a precíznosť výroby, pre ich zefektívnenie využíva tiež 3D tlačené diely.

Vačka je príkladem veľmi namáhaného diela. Osvedčuje sa tu 3D tlač z nerezovej ocele 17-4 PH unikátnou metódou ADAM na 3D tlačiarni Markforged Metal X. Výtlačok je ľahko oddelitelný od dočasných podpor vďaka keramickej separačnej vrstve.

Krabička (montážny prípravok) je v prevádzke pripevnená priamo na zvarovacích čeľustiach. Splňuje požiadavky na zvýšenú teplotnú a mechanickú odolnosť (voči rázom), súčasne neodvádza teplo z čeľustí. S výhodou je tu použitá FFF tlač z odolného materiálu odolávajúceho v prostredí až do 200 °C (disponuje aj nízkou nasiakavosťou a dobrou chemickou odolnosťou.

Prípadové štúdie