Prípravky pre zefektívnenie výroby v automobilovom priemysle

Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 🇨🇿

Jičínská spoločnosť patrí k popredným výrobcom komponentov pre automobilový priemysel v Českej republike. Výhody 3D tlače kompozitov tu úspešne využívajú už niekoľko rokov.

Nesprávne založenie dielov operátorom viedlo k haváriam CNC strojov a poškodeniu nástrojov. Každá taká havárie bola veľmi nákladná – okolo 15 tisíc eur – a krajne nežiadúca z pohľadu odstávky výroby.

Riešením je presná, na mieru vyrobená vložka (poka-joke) z odolného kompozitu Onyx zabraňujúcej nechceným chybám operátora. Veľmi rýchla bola návratnosť investície do 3D tlačiarne Markforged vďaka bezhavarijnému stavu výrobnej linky

Prípadové štúdie