Originálny porcelán z 3D tlačených foriem

Martin Přibík 🇨🇿

Ateliér porcelánu FUTUREE využíva 3D tlač z termoplastov metódou FFF pri príprave keramických foriem na mieru. Tie autorovi umožňujú realizovať originálne motívy figurálneho a užitého umenia z porcelánu.

Prípadové štúdie