Dosiahnite viac pomocou 3D tlače

Najširšia ponuka 3D tlačiarní, 3D skenerov a služieb na slovenskom trhu

  • Poradnestvo z oblasti 3D tlače a 3D skenovania,
  • Všetky služby pre podniky a profesionálov na jednom mieste,
  • Pomáhame s aplikáciou 3D technológií a ich rýchlou návratnosťou.
Prehrať video

Spojte sa s nami napriamo alebo cez formulár:

ing. Juraj Špánik, +421 948 943 636, spanik@admasys.sk

ing. Ľudovít Kőrös, +421 944 679 670, koros@admasys.sk