Slávnostné otvorenie 3D & Virtual Lab na Tatranskej akadémii v Poprade

september 2022

September sme odštartovali slávnostne na akademickej pôde. V pondelok, 5. septembra Súkromná stredná odborná škola Tatranskej akadémie v Poprade SSOSTA otvorila 3D & Virtual Lab. 

Novootvorená špecializovaná učebňa bude slúžiť pre výučbu 3D technológií a virtuálnej reality. Je vybavená spoľahlivými 3D tlačiarňami pre profesionálov Ultimaker S3 a skenermi s pokročilými funkciami Shining EinScan-SP a Pro 2X

Škole prajeme veľa spokojných študentov, ktorých bude učenie praktickou formou baviť.