Presné predlohy pre vákuové formovanie

UV STAR printing company s.r.o. 🇨🇿

Spoločnosť UV star sa špecializuje na reklamnú tlač. Plastové fólie s natlačenou grafikou sa metódou nazývanou vakuoforming tvarujú podľa 3D tlačenej predlohy. Rovnaká technológia se používa na výrobu blistrov.

Predloha pre blister holiaceho strojku. Pre výrobu blistrov sa používa predloha vytlačená z vysokoteplotnej živice.

Prípadové štúdie