Praktická 3D tlač z čistej medi

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

V tradičnej prevádzke, ktorá zabezpečuje kalenie na zákazku v menších sériách, sa používajú dva typy induktorov – pre kalenie vnútorných priemerov a pre kalenie vonkajších priemerov. Všetky induktory sa vyrábajú ručne a ich výroba je časovo náročná, vyžaduje si rozsiahle skúsenosti a znalosti. 3D tlač vysoko vodivých medených dielov na riešeniach Markforged Metal X môže riešiť aj diely, ktoré sa inak ťažko vyrábajú.

Klasicky ohýbané profily v tvare induktora sa pri menších priemeroch lámu, takže malé priemery nie je možné dosiahnuť. Vďaka Metal X sa samotný induktor vytlačí z medi a ostatné rozvodné kanály sa k induktoru pripoja spájkovaním. Induktory majú dva kanály – na chladenie induktora a chladenie dielu rozprašovaním chladiacej kvapaliny. Stena medzi kanálmi je 1 milimeter. 3D tlač z medi dopadla výborne – kanály medzi sebou neprepúšťajú. Okrem induktorov pre vonkajší priemer sa v kaliarni v Medune vyvíjajú aj induktory pre vnútorné priemery.

Prehrať video

◄ Po odskúšaní sa 3D výtlačky už tiež výrazne osvedčili. Tu sa vnútorný priemer súčiastky zahrieva takzvanými bludnými prúdmi.

Induktory na kalenie hriadeľa majú jasne definovanú polohu a aplikácia 3D tlače je vhodná pre zložito tvarované induktory alebo induktory s malými priemermi. Najväčšou výzvou zostáva definovanie presného tvaru induktora pre nepravidelný povrch súčiastky. Keď sa to podarí, 3D tlač z medi uľahčuje výrobu induktora.

“Doteraz sme vyrábali vlastné prípravky na povrchové kalenie tradičnými metódami, ktoré sú časovo náročné a vyžadujú si rozsiahle skúsenosti a znalosti. S komplikáciami sme sa stretli pri induktoroch s malým priemerom a induktoroch pre zložité súčiastky. Klasicky ohýbané profily do tvaru induktora sa pri menších priemeroch lámu, takže malé priemery sa nedajú ľahko dosiahnuť. Pri výrobe zložitých induktorov je veľkou výzvou opakovateľnosť.

 

Spomínané prekážky sa prekonávajú 3D tlačou z čistej medi na tlačiarni Markforged Metal X. Po počiatočnom testovaní sa induktory vyrobené metódou aditívnej výroby osvedčili. Sú spoľahlivé, presné a veríme, že dlho vydržia.”

– Viktor Novák, jednateľ spoločnosti

Prípadové štúdie