3D tlačené súčasti k strojom

FERMAT CZ s.r.o. 🇨🇿

Hlavnou výhodou nasadenia 3D tlače odolných kompozitov v českej pobočke japonského výrobcu je pružnosť a rýchlosť uplatnenia vytlačených dielov v prevádzke. Aditívna výroba umožňuje okamžité nasadenie a ďalšie vylepšovanie.

Skupina Fermat CZ patrí medzi vedúcich výrobcov špičkových obrábacích a tvárniacich strojov. 3D tlač začali využívať k výrobe menších dielov k svojim strojom– krytiek, prírub, redukcií a pod.

Na obrázkoch nájdete praktické ukážky využitia 3D tlače pre presné liatie na vytaviteľnú formu. Príruba – oceľ 12.050; krytka – materiál AlCu4Ti.

Prípadové štúdie