Podpora univerzitného výskumu najmodernejšími 3D technológiami

VŠB – Technická univerzita Ostrava 🇨🇿

K vedeckým, výskumným a študijním účelom v univerzitnom Centre 3D tlače Protolab v Ostrave úspešne využívajú 3D tlačiarne Markforged (kompozity), Ultimaker (termoplasty) a Formlabs (živice). Pre ciele študentských prác a aplikovaného výskumu tu slúžia naj pokročilejší model pre 3D tlač odolných kompozitov s vkladanou spojitou výstužou z karbónu (a ďalších vlákien) – Markforged X7.

Prípadové štúdie