Pozývame vás na NEXT 3D: Inovácie prostredníctvom 3D tlače

Májová konferencia stavia na zaujímavých prednášajúcich priamo z praxe

 

Nikto nepozná skutočné možnosti 3D tlače a 3D skenovania lepšie ako tí, ktorí už naplno využívajú moderné technológie v priemysle a výrobe, výskume a vývoji. Stretnutie, ktoré kladie dôraz na vzájomnú výmenu skúseností, sa uskutoční 26. mája v príjemnom prostredí humpoleckého hotela Fabrika (hneď vedľa D1) pod záštitou Zväzu priemyslu a dopravy – s úvodným príhovorom vystúpi jeho viceprezident Radek Špicar.

 

3D tlač sa už v mnohých oblastiach osvedčila ako plnohodnotná výrobná technológia. V časoch prekvapení a neistôt v celosvetovom meradle sa navyše ukázal ako nevyhnutný nástroj na rýchlu reakciu na meniaci sa dopyt v rámci spoločnosti a na požiadavky vysoko konkurenčného trhu. Prednášajúci priamo z českých firiem ukážu, ako môže aditívna výroba priniesť na trh lepšie prispôsobené výrobky rýchlejšie a lacnejšie.

 

NEXT 3D sľubuje veľa priestoru nielen na inšpiráciu, ale aj na vznik dôležitých partnerstiev. Okrem 3D tlače – od stolovej až po priemyselnú a výrobnú – sa zameriava aj na čoraz dostupnejšie a presnejšie 3D skenovanie. Súčasťou celodenného programu bude okrem iného možnosť vyhrať profesionálnu 3D tlačiareň. Organizátori zo spoločností 3Dwiser a Admasys International nás srdečne pozývajú.

Prípadové štúdie, rady a tipy