Efektívnejšia výroba automobilov s 3D tlačenými nástrojmi, prípravkami a upínkami

Volkswagen Autoeuropa 🇵🇹

Vďaka využitiu 3D tlačených nástrojov, prípravkov a upiniek skrátili v spoločnosti Volkswagen Autoeuropa trvanie prevádzkového cyklu, znížili množstvo práce a potrebných prepracovaní – a súčasne zlepšili ergonómiu nástrojov. Čo viac, dosiahli to za desatinu obvyklých nákladov. Spoločnosť odhadovala, že len ku koncu roku 2017 ušetrila 250 000 eur.

„Dosahujeme 91% zníženie nákladov a 95% úspory času“

Společnost Volkswagen Autoeuropa ušetřila přibližně 150 000 eur ročně už v počátcích nasazení 3D tiskáren Ultimaker

„Čas a náklady potrebné na výrobu nástrojov nás doviedli k rýchlej návratnosti investícií, lepšej kvalite výrobkov a ku spokojnosti v priebehu celého procesu – od vývojových fáz až po konečný výrobok. Naše inovatívne 3D tlačené výrobky sú využívané hneď v niekoľkých oblastiach a v rámci skupiny Volkswagen sú považované za osvedčený postup.“

Luis Pascoa, riaditeľ pilotnej prevádzky spoločnosti Volkswagen Autoeuropa

Prehrať video

Výzva a jej riešenie

Výzva

Kým v závode Volkswagen Autoeuropa začali pracovať s tlačiarňami Ultimaker, využívali na výrobu na mieru prispôsobených nástrojov a prototypov externých dodávateľov. Takýto postup zabral niekoľko týždňov, najmä ak sa vyžadovalo viac návrhov alebo zostáv. Tiež to znamenalo viac papierovania, kalkulácií i prijatia metódy pokus-omyl, čo všetko zdržiavalo a zdražovalo proces výroby nástrojov.

Riešenie

Po overení konceptu v roku 2014 teraz Volkswagen Autoeuropa prevádzkuje sedem 3D tlačiarní Ultimaker a 93% všetkých predtým externe vyrábaných nástrojov je teraz zhotovovaných interne. Počas dvoch rokov vzrástli úspory nákladov na montážne nástroje zo 70 % na 95 %. Ultimaker umožnil tímu Volkswagen Autoeuropa testovať riešenie, vďaka ktorému nie je nutné kontaktovať externých dodávateľov, čo skracuje potrebný čas o priemerne 8 týždňov.

Porovnanie nákladov

Výsledky

Prispôsobenie na mieru potrebám

Doteraz nepraktické konštrukcie prípravkov a svoriek sú teraz realizovateľné. Hlavnými hnacími silami dizajnu sa stávajú funkčnosť a výkon, nie náklady a čas. 3D tlačené nástroje sú ergonomické, opracovateľné a ľahké.

Zrýchlené dodávky

3D tlač dielov na požiadanie vo vlastnej réžii urýchľuje procesy montáže a dodávky, čo vedie k rýchlejšiemu nasadeniu. Používaním interných 3D tlačiarní Ultimaker spoločnosť Volkswagen Autoeuropa skrátila vývoj nástrojov o 95 %.

Neobmedzené revízie

Ultimaker prináša flexibilitu a autonómiu na neustále zlepšovanie. Funkcie a dizajn sa dajú overiť na skutočnej súčiastke a postupné zlepšenia sa dajú realizovať v priebehu niekoľkých hodín bez finančných postihov.

Efektivita nákladov

Vďaka vlastnej 3D tlači prototypov dosiahla spoločnosť Volkswagen Autoeuropa 91% zníženie nákladov v porovnaní s prácou externých dodávateľov (približne 150 000 EUR v roku 2016, s cieľom ušetriť 250 000 EUR v roku 2017).

Prípadové štúdie