Newsletter 6/2020

Materiály pre 3D tlač menia trendy aditívnej výroby

Je až neuveriteľné, koľko nových materiálov sa objavuje pre existujúce a stále dostupnejšie technológie 3D tlače. Ešte nedávno by nás napríklad nenapadlo sľubovať tlač z čistej, teda aj výborne vodivej medi. Vďaka technológii Metal X už nejde o sci-fi, ale o bežne dostupnú možnosť, ako dokazuje aj video nižšie a súvisiaca prípadová štúdia.
 

Podobne pribúdajú zaujímavé kompozity pre FFF/FDM tlač zo strún termoplastov – alebo aj živíc pre stále obľúbenejšiu stereolitografiu. V našom elektronickom obchode, určenom predovšetkým pre stolnú 3D tlač, sa neustále rozširuje ponuka konštrukčných a špeciálnych materiálov.

Priemysel a výroba už našťastie naberajú druhý dych. Výhody a prínosy 3D tlače tu nachádzajú nové, niekedy až nečakané využitie. Ak sa chcete pochváliť ostatným, nenechávajte si úspešné projekty len pre seba!

Novinky a trendy 3D tlače

API není nastaveno