Podpory sú pekná vec, ale kto ich má čistiť?

Dočasné podpory u 3D tlači na jednej strane prinášajú veľkú geometrickú voľnosť konštruktérom, na druhej strane ale často predstavujú nemalé dodatočné práce, zdĺhavý post-processing. Čo keby však podpory išli odstrániť automaticky, napríklad pre celú várku výtlačkov naraz a s minimálnou prácou operátora?

Ide to. Nie len u technológie FFF/FDM (termoplasty), ale aj u PolyJetu alebo SLA (živice). Vďaka našej spolupráci so špičkou v tejto oblasti – s medzinárodným tímom PostProcess – vám ponúkame nie len zariadenia pre automatizované očistenie výtlačkov od podpor, ale aj pre úpravu drsnosti povrchov: názorné ukážky oboch prístupov nájdete vo video kanále Post-processing na  YouTube (s českými titulkami).

API není nastaveno