Analýza mechanických vlastností materiálov pre 3D tlač

Projekt „Analýza mechanických vlastností materiálu pro 3Dtisk“ měl následující cíle:

 

 • Stanovit pevnostní charakteristiky výtisků technologie ADAM u materiálu H-13 a 17-4 PH (3D tiskárna Markforged Metal X).
 • Stanovit geometrické charakteristiky a odchylky výtisků technologie ADAM v porovnání k nominálním hodnotám.
 • Vyškolit zaměstnance a externí spolupracovníky firmy 3Dwiser s.r.o – jakožto distributora společnosti Markforged) – na následující témata:
  • Pružnost/pevnost: technické minimum.
  • Třídy oceli: technické minimum.
  • Provádění zkoušek a interpretace výsledků: technické minimum.
  • Charakteristiky 3D tisku oceli: tech. minimum.
  • Předpokládané možnosti a oblasti využití technologie ADAM.

Poskytovatelem znalostí byla TUL – Technická Univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Cílem projektu bylo získat relevantní technické informace, sloužící pro správné pochopení specifik, kterými se vyznačuje tato nová technologie. Její výstup (kovové díly částečně duté/vyplněné vnitřní voštinou) je totiž velmi specifický. Díky tomuto projektu 3Dwiser s.r.o. získal ověřenou analýzu dílů, která bude profesionálním způsobem dále prezentována našimi vyškolenými zaměstnanci, popř. jinými spolupracovníky potenciálním zákazníkům. Bez pochopení širších souvislostí a bez srovnání s tradičními technologiemi totiž takto specifickou technologii nelze prodat. Díky jasnému technickému popisu a díky edukaci týmu prodejců a techniků tento projekt jednoznačně napomůže rychlejšímu etablování této technologie na trhu.

Projekt byl financovaný Evropskou Unií

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605

Aktuality zo sveta 3D tlače