3D tlač ako ideálna metóda výroby nástrojov pre robotov

G. M. PROJECT, s. r. o.

Opavská spoločnosť od roku 1994 navrhuje a vyrába technologické zariadenia a robotické riešenia pre farmaceutický a chemický priemysel, biotechnologické prevádzky, zdravotníctvo a potravinárstvo. 40-členný tím poskytuje svoje služby nielen v strednej a východnej Európe, ale aj na Balkáne, Blízkom východe a v Ázii. Od roku 2018, keď sa projekty automatizácie sústredili pod značkou EMILY®, vznikla potreba pripraviť zložitejšie nástroje pre roboty. 3D tlač sa ukázala ako ideálna výrobná metóda. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo získať dve 3D tlačiarne, špičkové zástupkyne vo svojich kategóriách – stolný UltiMaker S5 a kompozitný Markforged X7.

Od aditívnej výroby si konštruktéri sľubovali rýchlu prípravu prototypov a tlač funkčných dielov priamo vo firme. V súčasnosti päť z nich aktívne pracuje s oboma 3D tlačiarňami.

„Na 3D tlači si veľmi ceníme jej variabilitu a univerzálnosť. Veľkým prínosom je aj zníženie ceny dielov, ktoré sami navrhujeme a vyrábame,“ hovorí Jiří Moninec, konateľ spoločnosti G. M. PROJEKT . „Naším dodávateľom je spoločnosť Admasys International. Poskytuje nášmu tímu školenia, rýchle dodávky materiálov a technickú podporu. Sme v pravidelnom kontakte so špecialistami dodávateľa a diskutujeme o podpore pri vývoji, napríklad o optimalizácii tlačového programu pre konkrétne diely.“

Konštruktéri navrhujú nástroje pre robotov, konzoly a ďalšie prototypy v 3D CAD riešení na mieru. Najčastejšie ich tlačia z materiálov CPE na dvojmateriálovej 3D tlačiarni Ultimaker S5 a z kompozitu Onyx s vloženou kontinuálnou uhlíkovou výstužou na tlačiarni Markforged X7. Medzi bežné dokončovacie práce patrí odstránenie (alebo rozpustenie) dočasných podpier alebo rezanie nití. Výtlačky sa testujú počas vývoja a väčšinou slúžia ako plne funkčné diely.

“3D tlač je vynikajúca pri výrobe tvarovo špecifických dielov, ktoré by sme inak nezískali. Úspora času pri ich výrobe je pre nás kľúčová,” dodáva Josef Novák, manažér predaja a marketingu. “Bez 3D tlače by sme sa dnes v našom výrobnom procese nezaobišli. Okrem toho chceme v prípade odolných a pevných uhlíkových kompozitov ponúkať našim partnerom viac služieb vo forme zákazkovej výroby.”

Vlastnými silami a presne na mieru

Jednou zo zákaziek prispôsobených špecifickým potrebám bol robotický stroj určený na vkladanie injekčných liekoviek a ampuliek do blistrov pre náročný farmaceutický priemysel. Podstatná tu bola nielen požiadavka na trvanlivosť a funkčnosť dielov, ale dôležitú úlohu zohrával aj dôkaz zloženia tlačového materiálu z hľadiska bezpečnosti vo farmaceutickom závode. Prototypy sa postupne dolaďovali niekoľko mesiacov podľa aktuálnych potrieb vyvíjaného pracovného postupu robota. Najprv z kopolyesteru (CPE) na stroji Ultimaker S5 a potom finálne vysokopevnostné diely z materiálu Onyx s uhlíkovou výstužou na stroji Markforged X7.

“Výroba nástroja s dutou komorou pomocou štandardných metód, ako je napríklad CNC obrábanie, by nás stála niekoľkonásobne viac ako 3D tlač. Nehovoriac o tom, že diel by sa musel zostaviť z viacerých častí a spoje utesniť. Vďaka 3D tlači sme výrobu zvládli oveľa elegantnejšie,” zhrnul dizajnér Martin Daníšek. “Výtlačky pripravené na priemyselnej tlačiarni kompozitov Markforged X7 majú nielen vysokú pevnosť a odolnosť, ale ich povrchová úprava prevyšuje kvalitu dosiahnutú na bežných tlačiarňach FDM.”

Súčasťou robotického riešenia pre farmaceutický priemysel je 3D tlačený nástroj na vkladanie injekčných liekoviek a ampuliek do blistrových balení vyrobený z kompozitného materiálu Markforged Onyx s uhlíkovou výstužou.

Ukážka prispôsobenej kompozitnej tlače pripravenej na upnutie na robotickej pracovnej stanici.

Konštruktéri si vymodelujú potrebný diel na mieru v 3D CAD riešení, vytlačia a druhý deň ho môžu hotový aplikovať, kam potrebujú – bez zdĺhavého čakania na externú dodávku.

Za prípravu finálnych dielov z odolných a pevných kompozitov s priebežným vystužením zodpovedá spoločnosť G. Spoločnosť M. Project je zodpovedná za priemyselnú 3D tlačiareň Markforged X7

Stolná dvojmateriálová 3D tlačiareň Ultimaker S5 vo verzii G. M. PROJECT, s. r. o., sa osvedčila ako pravá ruka dizajnérov pri príprave postupne vylepšovaných prototypov. Najčastejšie sa používa na tlač z odolného materiálu CPE.

 

Prípadové štúdie, rady a tipy