Poradca 3D: Výhody a omedzenia kompozitov s vkladanou spojitou výstužou (FFF + CFF)