Predstavenie možností a funkcií Ultimaker S5 Pro Bundle

Webinár tímu Ultimaker

Potrebujete vniesť viac produktivity do postupov 3D tlače? Podívajte sa na bezplatný, 26-minutový webinár a poznajte, ako funguje a čo vie Ultimaker S5 Pro Bundle, ktorý vám s tým pomôže.

Prehrať video