Formlabs Automation Ecosystem

Prichádza automatizovaná 3D tlač zo živice

Automatizácia hýbe priemyslom a výrobou. V predchádzajúcich rokoch sme vám predstavili spoľahlivé riešenia pre 3D tlačové farmy – na výrobu dielov z termoplastov a kompozitov a na automatizáciu ďalších prác na výtlačkoch. Ale čo ak potrebujete diely s ostrými detailmi a hladkým povrchom (alebo zdravotnícke pomôcky na mieru),prevádzkovať viac tlačiarní v režime 24/7 s čo najmenšími nárokmi na obsluhu?

Zaujímavé riešenie predstavil Formlabs. Jeho Automation Ecosystem zahŕňa tri dôležité časti:

  • Form Auto je hardvérové rozšírenie pre obľúbené stolové tlačiarne Form 3/B/+, ktoré automaticky odstráni hotové diely z podložky a spustí ďalšiu tlač bez nuttnosti zásahu obsluhy.
  • Fleet Control je sada novo dostupných pokročilých funkcií v aplikáciách PreForm a Dashboard, ktoré uľahčujú správu viacerých 3D tlačiarní a tlačových front.
  • High Volume Resin System je 5-litrový zásobník na živicu a čerpadlo, ktoré rozširuje štandardnú kapacitu materiálu, znižuje množstvo odpadu a minimalizuje potrebu dopĺňania materiálu.

 

Ako to celé do seba zapadá, ukazuje video. ►

formAuto
Prehrať video