Příklady uplatnění podle odvětví

Začnite s aditívnou výrobou pre letecký, kozmický a obranný priemysel. Riešenie Nikon SLM Solutions pomáha spĺňať prísne priemyselné normy a certifikácie na výrobu zložitých dielov, ktoré sa nedajú obrábať, a zlepšiť výkon a funkčnosť dielov. Selektívne laserové tavenie poskytuje konštruktérom nielen tvarovú voľnosť pri navrhovaní, ale aj možnosť zoskupovať diely s cieľom znížiť hmotnosť a náklady a prijímať strategické rozhodnutia o umiestnení hmotnosti tam, kde je to potrebné.

 

Viac informácií a ukážkové aplikácie z praxe ►

Automobilový priemysel

Urýchlite vývoj dielov pre automobilový priemysel s pomocou aditívnej výroby. Poprední výrobcovia OEM a Tier 1 budujú flexibilnejšie dodávateľské reťazce budúcnosti, aby sa ich výrobky dostali na trh rýchlejšie. Znížte náklady a zároveň zlepšite funkčnosť pomocou optimalizácie topológie dielov. Dochádza k oneskoreniu výroby potrebných nástrojov? S technológiou Nikon SLM môžete odstrániť rozdiel medzi prototypovaním a sériovou výrobou v objemoch, ktoré by inak boli nákladné a časovo náročné.

 

Viac informácií a ukážkové aplikácie z praxe ►

Zvýšenie výkonu vďaka aditívnej výrobe pre energetiku. Odvetvie je známe nízkymi objemami veľmi rôznorodej výroby, čo si vyžaduje životaschopnú výrobnú linku pre vysoko agilné prostredie. Objemy výroby jedného dielu sa pohybujú od stoviek až po tisíce kusov ročne. Eliminácia nástrojov, vysoká pružnosť pri navrhovaní a schopnosť okamžite meniť výrobné plány sú kľúčovými faktormi inteligentného a štíhleho dodávateľského reťazca.

Tradičný obchodný model prevádzkovateľov energetických systémov zahŕňa príliš veľa kapitálu viazaného v náhradných dieloch – z dôvodu dodacích lehôt a vysokých nákladov na prestoje zariadení. Vďaka technológii aditívnej výroby možno očakávať výrobu a dodávku potrebných dielov v priebehu niekoľkých dní v porovnaní s týždňami alebo mesiacmi, čo umožňuje najefektívnejší scenár výroby presne na čas.

 

Viac informácií a ukážkové aplikácie z praxe ►

Selektívne tavenie laserom (SLM) sa čoraz viac používa v priemysle výroby nástrojov. Výhody, ako je napríklad novo získaná konštrukčná sloboda vďaka aditívnej výrobe, sa využívajú na výrobu kompletných nástrojov alebo vložiek. Jednou z hlavných oblastí použitia je integrácia konformných chladiacich kanálov, ktoré umožňujú skrátiť časy cyklov pri výrobe dielov, minimalizovať namáhanie komponentov a predĺžiť životnosť nástrojov. Okrem toho možno vyrábať nástroje alebo vložky s rôznymi vlastnosťami materiálov. Takéto špecifikácie môžu byť začlenené pre cieľovú tvrdosť povrchu alebo napríklad tlmiace vlastnosti jadra.


Viac informácií a ukážkové aplikácie z praxe ►

Spoločnosť Nikon SLM Solutions spolupracuje s viacerými univerzitami, technologickými inštitútmi a výskumnými centrami s cieľom priniesť nové možnosti do oblasti laserového tavenia kovov v práškovom lôžku. Návrh pre aditívnu výrobu, topologická optimalizácia, znižovanie hmotnosti, funkčná integrácia, vývoj nových zliatin a pokročilé výrobné techniky sú len niektoré z výskumných a výučbových aktivít, ktorým sa venujú naši zákazníci.

Jedinečná otvorená architektúra našich systémov selektívneho tavenia laserom poskytuje užívateľovi plnú kontrolu nad všetkými parametrami procesu, čo umožňuje efektívnu optimalizáciu technológie SLM na prípravu nových zliatin a vývoj nových technických aplikácií. Všetky stroje sú vybavené jedinečným modulom na vývoj materiálov, ktorý používateľovi poskytuje úplnú kontrolu nad optimalizáciou parametrov procesu. Preskúmajte, ako môže aditívna výroba kovov od spoločnosti Nikon SLM Solutions rozšíriť vaše možnosti pri výskume a vývoji.

 

Viac informácií a ukážkové aplikácie z praxe ►