Admasys International sa stáva partnerom Meltio
pre tri stredoeurópske krajiny

Admasys International Group, ktorej členom je aj slovenská spoločnosť ADMASYS SK, je oficiálnym obchodným zástupcom spoločnosti Meltio, ktorý podporuje rast kovovej aditívnej výroby na slovenskom, maďarskom a českom trhu.

 

Spoločnosti Admasys International a Meltio, výrobca prelomovej technológie laserového oplášťovania kovov, oznámili, že skupina Admasys International bude zohrávať kľúčovú úlohu ako oficiálny obchodný partner pri distribúcii a podpore riešení Meltio pre 3D tlač kovov na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku – prostredníctvom svojich národných tímov ADMASYS SK, FreeDee3Dwiser.

 

Spoločnosť Meltio ponúka priekopnícke riešenie 3D tlače z kovu, ktoré prináša priemyselné aplikácie aditívnej výroby založené na zváraní laserovým drôtom – najbezpečnejšou, najčistejšou a cenovo najdostupnejšou kovovou surovinou na trhu.

 

Admasys International sa zameria na budovanie podporného ekosystému pre technológiu Meltio v strednej Európe a na podporu obchodných príležitostí v spolupráci s technologickými centrami, špecializovanými obrábacími spoločnosťami, integrátormi robotov, akademickou obcou a priemyslom.

 

Úplné znenie spoločnej tlačovej správy (PDF)