GOM Inspect Suite

Užívateľsky príjemný software pre metrológiu

  • Balík riešení „všetko v jednom“ prevedie užívateľa jednoduchými aj zložitými úkonmi – celým postupom inšpekcie.
  • Zdatný pomocník pri 3D skenovaní, editácii povrchovej siete, CAD importu, rozmerovej a trendovej analýze, digitálnom zostavení a proprietárnej inšpekcii.
  • Populárne metrologické riešenie pre presnú a pohodlnú prácu.

Jednoduché 3D skenovanie, aj keď snímate zložité veci

Vďaka GOM Inspect Suite môžete ľahko a intuitívne zobrazit inšpekciu povrchu behom celého postupu práce. K dispozícii je vám široká škála rozmerových analýz a nástrojov pre reportovanie. Software je bežne využívaný pri kontrole kvality, vývoji produktov a vo výrobe k inšpekcii nameraných 3D dát nasnímaných svetelnými skenermi premietajúcimi vzory, laserovými skenermi, súradnicovými meracími strojmi a ďalšími zariadeniami.

Registrujte sa ešte dnes a vyskúšajte si praktickú sadu nástrojov, vrátane bezplatných inspekčných funkcií: môžete importovať CAD dáta, vytvárať polygonové siete z mračien bodov, prevádzať 3D inšpekciu a pohodlne skladať výsledky do prehledných reportov.

Jediné užívateľské prostredie pre všetky kroky inšpekcie

GOM Inspect Suite vás postupne prevedie skenovaním, inšpekciou a analýzou. Navyše, sada nástrojov kombinuje rôzne aplikácie v jedinom užívateľskom prostredí. Ľahko si tak udržíte prehľad a vaše dáta presnosť.

V Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) a National Institute of Standards and Technology (NIST) preverili presnosť sady GOM Inspect v porovnaní s referenčnými výsledkami. Výsledkom je zaradenie softwaru GOM Inspect do kategórie s najnižšími odchýlkami meraní (trieda 1). Odpovedá najvyšším metrologickým požiadavkom na presnosť.

Software, ktorý sa prispôsobí vašim potrebám

[table “x” not found /]

Opýtajte sa