EVO-tech EL-1040

Veľkoformátová, vyhrievaná, precízne postavená

 • Priemyselná 3D tlačiareň s veľkým tlačovým objemom 1,3 × 1,0 × 0,8 metra (1040 litrov).
 • Až 4 súčasne použiteľné tlačové hlavy pre vyššiu kapacitu tlače.
 • Vyhrievaná tlačová komora a otvorený materiálový systém.
 • Kvalitné priemyslové spracovanie od rakúskeho výrobcu.

Veľké výtlačky naraz a na prvý krát

Až štyri trysky pre vyšší výkon tlačiarne

Výrazne zvýšiť produktivitu 3D tlače umožňujú až štyri súčasne použiteľné tlačové hlavy. Prinášajú nové kombinácie z hľadiska kapacity a použiteľných materiálov:

 • Paralelná tlač štyroch rovnakých dielov → skrátenie doby tlače o štvrtinu.

 • Kombinácia rôznych priemerov trysiek → jemná kvalita vonkajšieho povrchu pri rýchlej tlači výplne.

 • Rýchlejšia príprava tlače pri pravidelnom používaní rôznych materiálov.

 • Kombinácia až štyroch materiálov v jednej tlačovej úlohe.

Obrovský tlačový priestor 1,3 × 1,0 × 0,8 metra

V tlačovom objeme 1 040 litrov budú vaše výtlačky postavené na starostlivo opracovanej hliníkovej podložke podopieranej masívnym frézovaným oceľovým rámom.

 • Výtlačky väčšie ako europaleta sú na dosah.

 • Voľba magnetického a/alebo vákuového upínacieho systému.

 • Vyhrievaná stavebná podložka znižuje riziko deformácie.

 • Žiadne obmedzenie na patentovaný materiál povrchu jedného výrobcu.

 • Šikovný koncept lineárneho rozpínania znižuje deformáciu počas zahrievania na minimum.

Guľôčkové skrutky a lineárne pohony

Opakovateľnosť a stabilita aditívnej výroby začínajú – okrem konštrukcie – tiež správnou voľbou komponentov jednotlivých osí tlačiarne. Pri 3D tlači sú okrem rozmerov a dynamiky dôležité aj teplotná odolnosť a lineárna rozťažnosť.  Kvalitu a spoľahlivosť tu prinášajú komponenty THK.

 • Polohovanie v rade stotín

 • Nízka údržba, vysoká odolnosť proti opotrebovaniu.

 • Žiadny spätný účinok.

 • Priemyselný štandard zaručuje dostupnosť náhradných dielov na desaťročia.

 • Navyše „vyzerajú jednoducho skvele!“

 • Polohovanie s presnosťou na stotiny sekundy.

 • Nízke nároky na údržbu, vysoká odolnosť proti opotrebovaniu.

 • Bez efektu spätnej vôle.

 • Priemyslový štandard zaručuje dostupnosť náhradných dielov po desaťročia.

 • Navyše „vyzerajú jednoducho skvele!“

Hardvér a softvér pre priemysel 4.0

Tlačiareň EVO-tech EL-1040 počíta s nasadením v moderných prevádzkach:

 • Modernizácia zabezpečenia a jednoduchá rozšíriteľnosť vďaka modulárnemu systému zbernice CAN.

 • Komunikácia v štandardnom G-kóde.

 • Automatická aktualizácia prostredníctvom internetu alebo cez USB pamäť.

 • Viac ako 35 čidiel zabezpečuje opakovateľné výsledky tlače.

 • API pre čítanie dát v reálnom čase.

 • K dispozícii aj vo verzii UL.

7 200 wattov pre účinné vnútorné vykurovanie

Pri spracovaní termoplastov – a najmä pri 3D tlači – sú pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov rozhodujúce prevádzkové teploty a regulovateľné chladenie.
V modeli EL-1040 zabezpečuje šesť vnútorných topných telies, každé s výkonom 1 200 W, relatívne veľmi rýchle a homogénne ohrievanie tlačovej komory. Prináša:

 • Opakovateľné výstupy 3D tlače.

 • Výrazne menšie zmrštenie a deformácia výtlačkov.

 • Vyššia pevnosť výsledných dielov.

Kľúčové prvky a funkcie 3D tlačiarne

evo-tech-icon-closed-loop.png
Pohon v uzavretej slučke

Vysoká prevádzková stabilita.
Automatická korekcia odchýlky.

evo-tech-icon-temperature-controlled.png
Regulovaná teplota

Menšia deformácia a napätie.

Lepšia súdržnosť jednotlivých vrstiev.

Lepšia priľnavosť k tlačovej podložke.

evo-tech-icon-automatic-calibration.png
Automatická kalibrácia

Automatická 36-bodová kalibrácia podložky.

Automatická kalibrácia oboch trysiek.

evo-tech-icon-4-independent-nozzles-cz.png
Štyri nezávislé trysky

Režim kopírovania zdvojnásobuje kapacitu.

Vylepšená duálna 3D tlač.

Automatická stanica pre čistenie trysiek.

Poloha mimo oblasti tlače pri nečinnosti.

evo-tech-icon-perfect-reproducibillity.png
Sušenie materiálu

Vysoká opakovateľnosť 3D tlače.

Vysoká prevádzková stabilita.

Vyššia pevnosť výtlačkov.

Predvídateľná vlhkosť materiálu.

evo-tech-icon-filament-detection.png
Automatické rozpoznávanie materiálu

Určenie zvyšného materiálu.

Porovnanie nastaveného materiálu

(G-kód/cievka).

Sledovanie a dokumentácia.

evo-tech-cion-made-in-austria.jpg
Vyrobené v Rakúsku

Precízny výrobca.

Osvedčený dodávateľ.

Dôraz na priemyselnú kvalitu.

evo-tech-icon-interfaces.png
Pohodlné ovládanie

Dotykový displej.

LAN, WLAN a USB.

API na integráciu do vášho

vlastného procesu.

evo-tech-icon-open-filament-system.png
Otvorený systém s množstvom materiálov

15 materiálov priamo od výrobcu.

Otvorený systém pre materiály ďalších výrobcov.

Úplne otvorené zariadenie s možnosťou programovania.

Špecifikácia

Opýtajte sa

Vďaka 3D tlači môžete svoje produkty dostať do výroby a na trh skôr. Investícia do 3D tlačiarne sa vám môže vrátiť v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov – rovnako ako mnohým našim súčasným zákazníkom. Úspešne sme už pomohli stovkám slovenských firiem a odborníkov s nasadením aditívnej výroby. Radi pomôžeme aj vám, vášmu tímu a vašej spoločnosti.

Prípadové štúdie uplatnenia 3D tlače v praxi