Metrologické 3D skenovanie

3D skenery pre najnáročnejšie merania

Metrologické 3D skenery výrazne spresňujú snímanie dát. Spĺňajú nekompromisné požiadavky pre rozmerovú 3D inšpekciu, zber dát k simuláciam a trendovým analýzam, u reverzného inžinierstva, vývoja produktov, foriem, nástrojov – od automobilového a leteckého priemyslu cez dopravu, priemyselnú výrobu, strojárenstvo a energetiku až po vedu a výskum.

Tip: Pre užívateľov nevyžadujúcich metrologickú presnosť ponúkame dostupnejšie, stolné a príručné 3D skenery.

Metrologické

Metrologické 3D skenery v našej ponuke

3D skenery GOM a ZEISS

Metrologické 3D skenovanie bez kompromisov

  

   Web -stránka výrobcu ZEISS